اول بلاکشون میکنیم البته قبل از بلاک کردن چندتا استوری با دوست جدیدمون میزاریم تا پاره بشه سپس طرف مقابل به صورت وحشتناکی پاره خواهد شد